توجه: ثبت نام مسابقه کانگورو  تا جمعه ۹۵/۱۲/۲۰ تمدید شد.

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شماره شناسنامه

کدملی

شماره تماس ثابت

شماره تماس همراه

مقطع تحصیلی

نام مدرسه

شماره سریال فیش واریزی

مثال: الف258-547961

فرم ثبت نام مسابقه کانگورو توسط مدارس (فایل اکسل)

فرم ثبت نام مسابقه کانگورو توسط مدارس (فایل فشرده)

در صورتی که فرم اکسل بهم ریخته بود توصیه می کنیم از فایل فشرده استفاده بفرمایید.

توجه: مبلغ واریزی به ازای هر دانش آموز مانند سال گذشته ۱۵۰۰۰ تومان می باشد.

دسته‌ها: کانگورو

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.