خانه ی ریاضیات بندرانزلی که به نام زنده یاد علیرضا سایه بان دانشجوی نخبه‌ی ریاضی کشور مزیّن گشته است ، در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱ فعالیت خود را رسما آغاز کرد. خانه ریاضیات به همّت و پشتکار تنی چند از دبیران ریاضی شهروسپس همراهی وحمایت خانواده علیرضا سایهبان ،وبعضی از ارگان های شهر فعالیت خود را با هدف عمومی کردن ریاضیات در سطح شهرستان بندرانزلی آغاز نمود.

فرستادن دیدگاه