توجه: ثبت نام مسابقه کانگورو  تا جمعه ۹۵/۱۲/۲۰ تمدید شد. فرم ثبت نام مسابقه کانگورو توسط مدارس (فایل اکسل) فرم ثبت نام مسابقه کانگورو توسط مدارس (فایل فشرده) در صورتی که فرم اکسل بهم ریخته بود توصیه می کنیم از فایل فشرده استفاده بفرمایید. توجه: مبلغ واریزی به ازای هر دانش آموز مانند سال گذشته ۱۵۰۰۰ تومان می باشد.

دسته‌ها: کانگورو