سازه‌ی ماکارونی چیست؟ سازه­های ماکارونی به سازه­هایی اطلاق می­شود، که مصالح استفاده شده در آنها تنها ماکارونی و چسب می باشد. این سازه­ها در مقیاس کوچکتر نسبت به سازه­های واقعی طراحی و توسط ماکارونی و چسب ساخته می­شوند و پس از ساخت مورد بارگذاری قرار می­­گیرند.